עריכת טקסט נע קיים

לחצו על "עריכה" באיזור של הטקסט.

לחצו פעם אחת על הטקסט,
(לא משנה איפה, זה כדי שהמערכת תדע מה ברצונכם לערוך).


לחצו בסרגל כלי על "ערוך או הוסף טקסט נע"

במסך עריכת הטקסט ערכו את הטקסט בתוך התא,

בסיום לחצו על "הוסף לעמוד" ואז על "שמור" בדף עצמו.


טואול הקמת אתרי אינטרנט