קטלוג / גלריה- שינוי סדר מוצרים או תמונות


בחרו את הנושא המשני הרצוי
לחצו על "עדכון עריכה ומחיקת תמונות"


ב"סדר ההצגה" תמספרו לפי הסדר שאתם רוצים להציג, לחצו "עדכן"
 

** מה שתשאירו כ-0 יהיה ראשון אז צריך למספר את כולם לפי הסדר 1,2,3...

 

 

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט